Montáž a predaj klimatizácií bola hlavná téma stretnuti

Montáž a predaj klimatizácií

Montáž a predaj klimatizácií bola hlavná téma stretnuti

Montáž a predaj klimatizácií sme v poslednej dobe realizovali viacero, boli u nás rôzni zákazníci, ktorých požiadavky sme sa snažili splniť naozaj bez výhrad. Mali sme zákazníkov, ktorí ani nevedeli, čo chcú, dávali zamestnancom otázky, ktoré dali skutočne „zabrať“, ale nakoľko sú vysoko profesionálni, zvládli to. Máme zákazníkov, ktorí sa k nám vracajú, lebo zistili, že im dokážeme vždy dobre poradiť a spoľahlivá montáž a predaj klimatizácií sú u nás v dobrých rukách. Samozrejme našli sa aj takí, ktorí v skutočnosti ani nechceli kúpiť klimatizáciu, len sa tak prišli porozprávať, čo keď… Nakoľko sme firma s dlhoročnou tradíciou, všetkých sa vždy snažíme obslúžiť, byť k nim ústretoví, lebo to je základné motto nášho obchodu. Tieto slová som mal pripravené na dnešnú prednášku, na ktorej mala byť hlavnou témou montáž a predaj klimatizácií. Prednášajúci z viacerých firiem mali prísť a prezentovať motto svojho podniku, predstaviť hlavné myšlienky predaja. Každý sa chcel samozrejme zviditeľniť a tak som musel porozmýšľať o tom, ako zaujať. Montáž a predaj klimatizácie bude najhorúcejšou témou  aj z dôvodu existencie viacerých firiem v meste, je to dobrá príležitosť ukázať, čo všetko tá – ktorá firma dokáže. Musím sa pochlapiť a predviesť sa v čo najlepšom svetle, to mi bolo jasné a tak musím ešte na tom texte popracovať. Continue reading